İsrail-doğumlu bilim adamının yaptığı son genetik araştırmasına göre Filistin’i işgal eden bugünkü İsrailliler, Orta Doğu’dan değil Hazarların soyundan geliyor.

31 Aralık 2012 Pazartesi – 10:49

TIMETURK / Oğuz Eser

İsrail devletinin kurulmasının en temel argümanlarından biri olan “Yahudi vatanı” efsanesi yıkıldı. “Özel Yahudi geni” diye bir şeyin bulunmadığı tartışmaya yer bırakmadan ispatlandı.

Haaretz’deki haberde Ofer Aderet’e konuşan İsrail-doğumlu Yahudi bilim insanı Dr. Eran Elhaik, bugün dünyada yaşayan Yahudilerin “ortak bir genetik kökene sahip olmadıklarını” ve bugünkü İsraillilerin kökenin “çoğunlukla Hazar olduğunu” belirtti.

ABD’nin en saygın üniversitelerinden John Hopkins’ten genetik alanında çalışan 32 yaşındaki Dr. Eran Elhaik’in “Avrupa Yahudilerinin Soyunun Kayıp Halkası: Rhineland ve Hazar Hipotezlerinin Karşılaştırılması” çalışması Oxford Üniversitesi Yayınları’nca yayınlandı.

Elhaik’in çalışması İsrail’i kuran Avrupa Yahudilerinin kökeninin Hazarlar olduğunu akademik olarak ispatladı. Karadeniz’den Hazar Denizi’ne büyük bir imparatorluk kuran Hazarlar, 8’nci yüzyılda Yahudiliği kabul etmişlerdi. Hazarlar, Türk, İran, Slavlar ve Kafkas ırkından insanları barındırıyordu.

Bu çalışmanın öncesinde Yahudilerin atalarının kadim Yahudiye Krallığı’ndan geldikleri kabul ediliyordu. Bu krallığın sakinleri “binlerce yıllık sürgünün sonunda vatanlarına yani İsrail’e döndükleri” iddia ediliyordu. Ancak Elhaik’in çalışması Yahudilerin, Yahudiliği kabul etmiş Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan çeşitli kavimlerden geldiğini ortaya koydu. Yani “Yahudiye’den sürgün hikayesi, Yahudilerin birçok ülkedeki sürgün hayatı ve vatanlarına dönme arzuları” efsaneden başka bir şey değil.

Elhaik, “Araştırmam Yahudilerin diğer uluslardan genetik olarak farklı olduğunu kabul eden 40 yıllık iddiaları reddediyor” diyor. Elhaik’in çalışması diğer araştırmalarda yayınlanan kapsamlı bir genetik datayı kullanıyor. Bu alanda yapılan diğer araştırmaların yöntemlerini izleyen araştırma, Hazarların genetik haritası için genetik olarak ilişkili Gürcüleri, Ermenileri ve Kafkasya halklarına bakmış. Elhaik, “Aynı genetik çorbadan ortaya çıktılar” diyor.

Yahudi genetikçi bu çorba içerisinden Avrupa Yahudiliğinin Hazar unsuru adı verdiği kısmı ayırabilmiş. Bu unsurun, Merkez ve Doğu Avrupa’nın yani bugünkü İsrail halkının genlerinde yüzde 30 ila 38 oranında baskın olduğunu ortaya çıkarmış.

Haaretz’in “Avrupa Yahudiliğinin genetiğinin diğer unsurları nedir” sorusuna şu cevabı veriyor: “Genelde Batı Avrupa kökenli. Bunun kökleri Roma İmparatorluğu ve Orta Doğu yani Mezopotamya.”

Bu kısım o kadar az ki istatistik olarak Yahudileri, Yahudiye Krallığı’na bilimsel olarak bağlayamıyor. Elhaik’in çalışmasına göre bugünkü İsrail Yahudileri, Hz. Musa zamanındaki Yahudilerden çok İranlılarla genetik olarak daha fazla akraba. Bir başka deyişle İsrailler, Hz. Yakub’un neslinden ziyade Hazarlardan geliyor.

Elhaik’in çalışması geçen yaz Dr. Harry Ostrer’in “Yahudilerin Tarihi” adlı araştırmasında “Yahudilerin ortak bir gene sahip olduğunu ve bu ortak unsurun Hazarlar değil Orta Doğu kökenli olduğunu” iddia etmişti. Ostrer Yahudilerin Hazarlardan çok Filistinliler, Bedeviler ve Dürzülerle genetik olarak daha yakın olduğunu iddia etmişti. Ostrer’in çalışması işgal altındaki Filistin’in “Yahudilerin vatanı olduğu” efsanesine delil gösteriliyordu.

Ostrer ve benzer çalışmaları “deneysel bir temeli yok, kendisiyle çelişiyor ve sonuçları ikna etmekten uzak” olarak niteleyen Dr. Elhaik, “Sonuçları araştırmaya başlamadan yazılmış. Önce oku atmışlar sonra da hedefi okun etrafına çizmişler” diyor.

“Özel Yahudi genine inanmayan” Dr. Elhaik şunları ekliyor: “kadim Yahudilerin mirasçıları olarak bulmayı bekleyeceğimiz Orta Doğu genetik unsuruna (bugünkü) Yahudiler sahip değil.”

Haaretz, araştırmayla ilgili görüş almak için sayısız tarihçi ve genetikçiye ulaşmış. Tarihçiler “genetik alanında deneyimleri olmadığı”  gerekçesiyle ve genetikçiler de “diğer nedenlerden” ötürü yorum yapmayı reddetmiş.

Bir tek yorum yapmayı kabul eden Tel Aviv Üniversitesi’nden “Yahudi Halkının İcadı” adlı kitabın yazarı tarihçi Shlomo Sand olmuş. Sand, “Benim gibi bir karacahil için genetik her zaman, niceliksel bulgularla uğraşan ve sonuçları reddedilemez olan bir bilim olmuştur” diyor.

Sand bir ironiye de dikkat çekiyor: “Eskiden Yahudileri bir ırk olarak tanımlayanlar Antisemit olarak kötülenirdi. Bugün onları hazırlıksız şekilde bir ırk olarak tanımlamaya kalkanlara Antisemit deniyor”.

Bugün küresel İsrail hasbarasıyla Yahudilere “Yahudi’siniz” demek neredeyse antisemit ile eş anlamlı hale getirildi. Bu araştırmadan sonra Yahudilere “Yahudi değil Hazarsınız” demenin antisemit diye yaftalanmasına rastlamak hiç de şaşırtıcı olmayacak.

0 toplam okundu, 0 bugün okundu, 01.01.1970 son okundu