Tek harfi bile değiştirilmemiş ve tek kelimesinde bile çelişki olmadığı iddia edilen Kutsal Kitap’ta  bu kez Hz. İbrahim ve Yakup’un gömüldüğü mezar hakkında yazılanları görelim;

 

7  İbrahim yüz yetmiş beş yıl yaşadı. Ömrü bu kadardı.

8  Kocamış, yaşama doymuş, iyice yaşlanmış olarak son soluğunu verdi. Ölüp atalarına kavuştu.

9  Oğulları İshak’la İsmail onu Hititli* Sohar oğlu Efron’un tarlasında Mamre’ye yakın Makpela Mağarası’na gömdüler.

10  İbrahim o tarlayı Hititler’den satın almıştı. Böylece İbrahim’le karısı Sara oraya gömüldüler.“(Tevrat-Yaratılış-25)

 

Yukarıda ki Tevrat’ın Yaratılış kitabındaki açıklamalarda Hz. İbrahim’in, kendisinin Mamre şehrinde satın aldığı bir yere gömüldüğü yazmaktadır. Şimdi ayni yere gömülen Hz. Yakup’u görelim;

 

“12  Yakup’un oğulları, babalarının vermiş olduğu buyruğu tam tamına yerine getirdiler.

13  Onu Kenan ülkesine götürüp Mamre yakınlarında Makpela Tarlası’ndaki mağaraya gömdüler. O mağarayı mezar yapmak üzere tarlayla birlikte Hititli* Efron’dan İbrahim satın almıştı.

14  Yusuf babasını gömdükten sonra, kendisi, kardeşleri ve onunla birlikte babasını gömmeye gelenlerin hepsi Mısır’a döndüler” (Tevrat-Yaratılış-50)

 

Şimdi Tevrat’ın Yeşu kitabında Hz. Yakup’un nereye gömüldüğünü görelim;

 

“32  İsrailliler Mısır’dan çıkarken Yusuf’un kemiklerini de yanlarında getirmişlerdi. Bunları Yakup’un Şekem’deki tarlasına gömdüler. Yakup bu tarlayı Şekem’in babası Hamor’un torunlarından yüz parça gümüşe[i] satın almıştı. Burası Yusuf soyundan gelenlerin mülkü oldu.”(Tevrat-Yeşu-24)

 

Tevrat-Yaratılış kitabındaki Mamre şehri, Şekem oldu. Satan kişi Hititli Efron oldu, Hamor’un torunu ve şimdi de ayni konu hakkında İncil’de neler yazmaktadır görelim:

 

“15  Böylece Yakup Mısır’a gitti. Kendisi de atalarımız da orada öldüler.

16  Kemikleri sonra Şekem’e getirilerek İbrahim’in Şekem’de Hamor oğullarından bir miktar gümüş karşılığında satın almış olduğu mezara konuldu.”(İncil-Elç.İşl.-7)

 

İncil-Elçilerin İşleri kitabında bu kez iş daha da karmaşık bir hal almış. Şekem’de tarlayı satın alan Hz. İbrahim olduğu yazmaktadır. Önce Tevrat’ın iki farklı kitabında ki çelişkiyi, sonra da İncil’de ki ayni konudaki çelişkileri gördük.

 

Hadi bunlar iki farklı kitaptan. Bir de ayni kitapta ayni konuda yazılmış şeyleri sunalım:

4Saul, silahını taşıyan adama, “Kılıcını çek de bana sapla” dedi, “Yoksa bu sünnetsizler gelip bana kılıç saplayacak ve benimle alay edecekler.”
Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. BUNUN ÜZERİNE SAUL KILICINI ÇEKİP KENDİNİ ÜZERİNE ATTI 5Saul’un öldüğünü görünce, silah taşıyıcısı da kendini kılıcının üzerine attı ve Saul’la birlikte öldü.
6Böylece Saul, üç oğlu, silah taşıyıcısı ve bütün adamları aynı gün öldüler.”(1.Samuel:31)

Davut Saul’un Ölüm Haberini Duyuyor
11 Saul’un ölümünden sonra Amalekliler’e karşı kazandığı zaferden dönen Davut Ziklak’ta iki gün kaldı.
5Davut, kendisine haberi veren genç adama, “Saul’la oğlu Yonatan’ın öldüğünü nereden biliyorsun?” diye sordu.
6Genç adam şöyle yanıtladı: “Bir rastlantı sonucu Gilboa Dağı’ndaydım. Saul mızrağına dayanmıştı. Atlılarla savaş arabaları ona doğru yaklaşıyordu.
7Saul arkasına dönüp beni görünce seslendi. Ben de, ‘Buyrun, buradayım’ dedim.
8“Saul, ‘Sen kimsin?’ diye sordu.
“ ‘Ben bir Amalekli’yim’ diye yanıtladım.
9“Saul, ‘Ne olur üstüme var ve beni öldür!’ dedi, ‘Çünkü çektiğim acılardan kurtulmak istiyorum.’
10BU YÜZDEN VARIP ONU ÖLDÜRDÜM. Çünkü yere düştükten sonra yaşayamayacağını biliyordum. Başındaki taçla kolundaki bileziği aldım ve onları buraya, efendime getirdim.” (2.Samuel:1)

11Saul’un cariyesi Aya kızı Rispa’nın yaptıkları Davut’a bildirildi.
12Davut gidip Saul’un ve oğlu Yonatan’ın kemiklerini Yaveş-Gilatlılar’dan aldı. FİLİSTLER GİLBOADAĞIN’DA SAUL’U ÖLDÜRDÜKLERİ GÜN, onun ve oğlunun cesetlerini Beytşean alanında asmışlardı. Yaveş-Gilat halkı da cesetleri gizlice oradan almıştı.”(2.Samuel:21)

13-14Saul RAB’be ihanet ettiği için öldü. RAB’bin sözünü yerine getirmedi. Yol göstermesi için RAB’be danışacağına bir cinciye danıştı. BU YÜZDEN RAB ONU ÖLDÜRDÜ. Krallığını da İşay oğlu Davut’a devretti.”(1.Tarihler:10)

 

 

 Hz.Musa’dan sonra yuhudilerin ilk kralı olan Saul’ün ölümü hakkında 4 farklı bilgi. Eğer bu kitaplar gerçekten Tanrı’dan gelen vahiy veya esinti ile yazıldığı iddia ediliyorsa, biz de deriz ki,Tanrı böyle çelişkili şeyler vahyetmez.

 


7,451 toplam okundu, 0 bugün okundu, 14.05.2024 son okundu