MÜSLÜMAN OLAN YAHUDİ HAHAM YUSUF HATTAB, İSRAİL’DE İSLAMİ MERKEZ KURACAĞINI SÖYLEDİ:MÜSLÜMAN OLAN YAHUDİ HAHAM YUSUF HATTAB, İSRAİL’DE İSLAMİ MERKEZ KURACAĞINI SÖYLEDİ:

Yahudilerle barış yapmak imkansız

Çev: Mustafa Sabri Demir

Yahudi haham İslam’ı seçti ve Yusuf Hattab ismini aldı. Şimdi İsrail’de İslam’a davet için İslam merkezi kurma planları yapıyor. 34 yaşında olan Hattab eşi ve çocuklarıyla birlikte İslam’ın gereklerine uygun yaşamaya çalışıyor. El Mecelle dergisi de Hattab ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin geniş özetini aşağıda sunuyoruz.

– Sizin vesilenizle kaç Yahudi İslam’ı seçti?

– Bu zamana kadar on kişiden fazla Yahudinin İslam’ı seçmesine vesile oldum. Bazıları İslam’a girdiklerini açıkça ilan ettiler, bazıları da internet aracılığıyla sadece bana Müslüman olduklarını ilettiler.

– İslama davet çalışmalarını şimdi hangi ortamda yapabiliyorsunuz?

– İnternet aracılığıyla İslam’ı detaylı anlatmaktan zorluk çekiyorum. İslamî hizmetlerde bulunmak için İslami bir merkez kurma projem var. İnşaallah bu projemi gerçekleştirmek nasip olursa daha fazla insana doğal bir ortamda İslam’ı anlatma ve öğretme fırsatı bulurum.

– İslam merkezini nerede kurmak istiyorsunuz? İsrail’de mi, yoksa Amerika veya Avrupa da mı?

– Kurmak istediğim İslam merkezinde Avrupalı ve Amerikalı Yahudilere de davette bulunmak istiyorum, ancak bu merkezi Kudüs’te kurmak istiyorum. Eğer burada kurabilirkem tabii olarak en fazla da İsrail Yahudilerine bu hizmeti sunacağım. Bütün taassup ve önyargılarına rağmen Yahudilere İslam’ı anlatabilmek için gücüm nisbetinde bir çok metodu deneyeceğim. ALLAH bu aşkı kalbime koydu. İnşaallah, bunu gerçekleştirmenin fırsatını da bulurum.

– İslam dininin hangi mezhebindensiniz?

– Ehli sünnet ve cemaati mezhebindenim. Ameli mezhebim ise Hanbelilik.

– İslam’ı hangi kaynaklardan öğrendiniz?

– Bin Baz, Bin Useymin ve Şeyh Rebii’nin kitaplarını okuyarak İslam’ı öğrendim.

İsrail’de tek bir İslami merkez yok

– Kurmayı düşündüğünüz İslam Merkezi hakkında anlatmak istedikleriniz var mı?

– Dört milyon nüfuslu İsrail’de bir tek İslami merkez yok. Kurmayı düşündüğüm İslami merkezde davet çalışmaları yapılacak bir vakıf veya bir parti gibi faaliyet yapmayacak. İnsanları İslam’a davet edecek ve insanlara İslam öğretilecek. Buraya gelen insanların kendilerini güvende hissetmeleri için de böyle bir yapıda olması da gerekir. Bu merkezi kurana kadar www.jewstoislam.com adresimden Hindu, Budist, Yahudi ayrımı yapmadan İslami tebliğ çalışmalarıma devam etmekteyim.

– Yahudi bir hahamken İslam’ı seçmenize neden olan şey nedir?

– İslam dininin doğal ve insan fıtratına ve aklına uygun bir din olmasından dolayı Müslüman oldum.

– Müslümanlığı seçmeden önce gerçekten de Şas partisinin bir üyesi miydiniz?

– Evet, Şas hareketinin destekçilerinden biriydim. Çocuklarım da onların okullarında okuyordu.

– Müslüman olduktan sonra Yahudilerden herhangi bir baskı görüyor musunuz?

– Evet, Müslüman oluşumu hazmedemeyen ve kabullenemeyenler var. Ve rahatsız eden davranışlarda bulunuyorlar.

– Müslüman olduktan sonra aileniz ve siz sünnete uygun şekilde bir giysi tarzı seçtiniz. Bu görünümünüzden dolayı İsrail içerisinde başınız ağrımıyor mu?

– Evet, bizi Arap zannedenler var. Bazıları da benim aslında bir Arap olduğumu, İslam’ı seçmekle aslında asıl kimliğimi gösterdiğimi düşünenler bile var. Sünnete uygun şekilde bir giyim tarzımdan dolayı caddede yürürken beni intihar komandosu zannedip üstümü arayan ve durduran İsrail askerleriyle karşılaşmıyor değilim.

– İsrail ordusu içerisinde Müslüman birisinin görev yapmasına müsaade edilir mi?

– Çocuğum için böyle bir şey düşünmem. Çünkü İsrail ordusu içerisinde Müslüman kimlikle rahat görev yapılamayacağı gerçeğini biliyorum.

– Hamas ve Şehadet operasyonlarını destekliyor musunuz?

– Ben Ehl-i Sünnnet ve cemaat’i destekliyorum. Bu sorunuza net bir cevap verecek durumda da değilim. Ancak, konuyla alakalı şunları söyleyebilirim. Ben Yahudilerle barış yapmanın mümkün olmadığına inansam da barış yoluyla sorunların halledilmesinden yanayım.

– Hacc’a gitmeyi düşünüyor musunuz?

– İnşaallah nasip olursa gideceğim.

– İslam ülkelerinden İslam konulu konferanslara davet edilseniz gider misiniz?

– Evet.

– İslam ülkelerinden hiç davet aldınız mı?

– Hayır, bu zamana kadar herhangi bir davet almadım. Ancak Avusturalya gibi BSatılı ülkelerden, İslamî konferanslara davet edildim.

– İsrail’de yeni kimlik çıkarmak için sorun yaşadınız mı?

– Zor olsa da yeni kimliğimi çıkarmayı başardım.

– İsrail’de İslam’dan dönmeniz için bir baskı görüyor musunuz?

– Naturi cemaatinin hahamından baskı görüyorum. Bu problemli şahsiyet benim İslam’ı seçişimi bir türlü hazmedemiyor ve sık sık emniyete kasıtlı yanlış ihbarlarda bulunarak beni rahatsız ettiriyor.

– Geçtiğimiz seneler içerisinde ne kadar Yahudi İslam’ı seçti?

– Tam sayısını bilmiyorum. Sadece bu zamana kadar 150’den fazla Yahudi’nin Arapla evlendiğini ve Müslüman olduklarını açıkladıklarını biliyorum. Bunun haricinde kesin bir bilgim yok.

MİLLİ GAZETE

www.jewstoislam.com

Her yıl 20 Yahudi Müslüman oluyor

Kudüs’te yapılan bir araştırmaya göre her yıl en az yirmi Yahudi İslam dinine giriyor. Müslüman olanların büyük kısmını ise bayanlar oluşturuyor.
27 Aralık 2011 Salı – 13:17
Betül Akyüz / TIMETURK

Kudüs İsrailli Araştırmalar Merkezi’nden Profesör İsaac Ritter’in yaptığı bir araştırma her sene en az 20 Yahudi’nin İslam’a girdiğini ortaya koydu.

Yediot Ahronot gazetesinin sonuçlarından bir kısmını yayınladığı araştırmaya göre İslam dini ve İslam’a davet Yahudi saflarına nüfuz etmeye başladı. Aynı şekilde İsrail’deki İslam davetçileri uzun sakallılar. Kibar bir şekilde Yahudilere yaklaşıyor ve kendilerini İslam’a davet ediyorlar. Çok iyi düzeyde İbranice biliyorlar. Bu da davet görevlerinde başarı oranını artırıyor. İsrail’deki İslam davetçilerinden Ebu Hasan şöyle konuştu: ‘Benim görevim dünyaya hak dini bildirmek. Ne yapacaklarına onlar kendileri karar verir.’

İsrail’de İslam davetinin Ortadoğu ve Avrupa’dan yayın yapan uydu kanallarıyla internet siteleri ve forumlarda yayınlanan İslami programların tesiriyle başlatıldığına dikkat çekiliyor.

Ritter, İsrail’de İbranice yapılan İslami davetin 30 yıldır benzeri görülmemiş bir uygulama olduğunu ifade etti.

Yahudilerin büyük kısmı daveti kabul etmiyor olsa da İsrail kanunu diğer dinlere daveti suç sayıp yasaklamıyor. Ancak sadece bazı sınırlamalar koyuyor.

Eğitimini İslami üniversitelerden birinde tamamlayan Ebu Hasan İsrail’de İslam’a davet eden davetçilerin sayısının çok az olduğunu fark ettiklerini bu nedenle arkadaşlarıyla beraber direk davet ve bu daveti direk yapacak davetçiler, Yahudileri İslam’a davet eden ‘mutluluğa giden yol’ gibi İslami İbranice kitapçıkların yazılması için ‘Yeni Müslümanlar için Rahmet Komitesi’ni kurmaya karar verdiklerini ifade etti.

Komitenin kurucusu İmad Yunus, İslam’a giren Yahudilerin büyük kısmının kadınlar olduğunu, bu kadınların da Rusya ve Doğu Avrupa asıllı olduklarını belirterek son kutlama sırasında 55 Yahudi’nin İslam’a girdiğine, hepsinin de bayan olduğuna ve aralarından sadece beşinin İsrail’de doğup büyüdüğüne işaret etti.

0 toplam okundu, 0 bugün okundu, son okundu