MUSEVİ HALKINA AÇIK MEKTUP

kuranvebilim.com – Musevilerin bugün okumakta oldukları Tevrat, -Kuran’da bildirildiği üzere- tahrif edilmiş, bazı Yahudi din adamlarınca eklemeler ve çıkarmalar yapılmak suretiyle aslından uzaklaştırılmıştır. Buna rağmen bugünkü Tevrat’ta, Hak Din’e uygun pek çok ifade de yer almaktadır. Allah’a içten yönelmek, teslimiyet, şükür, Allah korkusu, Allah sevgisi, adalet, şefkat, merhamet, zulme ve haksızlığa karşı koyma gibi pek çok Hak Din özelliği Musevilerin bugün okumakta oldukları Tevrat’ta da mevcuttur. – Ancak, insanlar tarafından türlü menfaatler uğruna değiştirilen Tevrat’ta, kan dökmeye, toplu katliamlara, acımasızlığa teşvik eden izahlar da bulunur. – Bugün Yahudilerin söz konusu izahlara göre bir din anlayışı benimsemeleri yani geçmiş zamanların şartlarına göre yazılmış olan hükümlere göre hareket etmeleri son derece yanlış olacaktır. Hz. Musa (as)’nın vefatından çok sonra, bir kısım hahamlar tarafından Tevrat’a eklenen bu tür izahlar, savaş şartlarında oluşan kin, öfke ve intikam hislerinin bir sonucudur. Gayri insani ve dehşet verici nitelikte olan bu ifadeler, Hz. Musa (as)’ya indirilen gerçek Tevrat’ta yoktur. Bu gerçeği, çok sayıda yahudi din bilgini de gayet iyi bilmektedir.– Ancak halen yahudilerden bir bölümü, vahşeti, Tevrat’ın yerine getirilmesi gereken bir hükmü olarak görmektedir. Tevrat’ın iyiliği, güzelliği, barışı ve sevgiyi öngören bölümlerini dikkate almayan bu kişiler, aslında Tevrat’ın orijinalinde yer almayan insanlık dışı hükümlere göre hareket ederek kan dökülmesine sebep olmaktadırlar. – Yüce Allah, “çocukları öldürün”, “kadınları öldürün”, “masum insanları katledin”, “bozgunculuk çıkarın” gibi emirler vermez. Bunlar açıkça birer zulümdür. Samimi dindar Musevilerin, bugünkü Tevrat’ın geçersiz hükümlerine uyarak, kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce masumun kanını akıtan dindaşlarını uyarmaları, onları sevgiye ve merhamete çağırmaları elzemdir. Hangi dinden olursa olsun, ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hıristiyan olsun terör büyük bir günahtır ve insanlık suçudur.

BU İZAHLARA GÖRE HAREKET ETMEYİN

… Ve İsrail onun mirasının sıptıdır (soyudur); ismi orduların Rabbidir. Sen Benim topuzum ve cenk silahımsın; ve seninle milletleri kıracağım; ve seninle ülkeleri helak edeceğim. Ve seninle atı ve binicisini kıracağım. Ve seninle cenk arabasını ve binicisini kıracağım; ve seninle erkeği ve kadını kıracağım; ve seninle kocamış adamı ve genci kıracağım; ve seninle genç adamı ve ere varmamış kızı kıracağım; ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım; ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım; ve seninle valiyi ve kaymakamı kıracağım. (Yeremya, Bab 51 / 19-23)Ele geçen her adamın gövdesi delik-deşik edilecek ve tutulan her adam kılıçla düşecek. Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak, evleri çapul edilecek ve karıları kirletilecek. (İşaya, Bab 13 / 15)İhtiyarı, genci ve ere varmamış kızı ve çocuklarla kadınları helak için vurun, gözünüz esirgemesin ve acımayın. (Hezekiel, Bab 9 / 5-6)Onların her şeylerini tamamen yok et ve onları esirgeme; erkekten kadına… çocuktan… emzikte olana… öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür… (I. Samuel, Bab 15 / 3)Ve Allah’ın Rab onları senin önünde ele vereceği ve sen onları vuracağın zaman; onları tamamen yok edeceksin; onlarla ahdetmeyeceksin (antlaşma yapmayacaksın) ve onlara acımayacaksın. (Tesniye, Bab 7 / 1-3)Fakat Ben kralımı mukaddes dağım Sion üzerine koydum… İşte Benden ve miras olarak sana milletleri mülkün olarak yeryüzünün uçlarını da vereceğim. Onları demir çomakla kıracaksın; bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın. (Mezmurlar, Bab 2 / 6,8,9)Rab senin sağında öfkesi gününde kralları vuracak. Milletler arasında hüküm verecek; Yer leşler ile dolacak; çok memleketlerde baş olanı ezecektir. (Mezmurlar, Bab 110 / 5-6)Rabbin işini gevşeklikle yapan lanetli olsun; ve kılıcını kandan alıkoyan lanetli olsun. Katliam yapmayan, kan akıtmayan Allah’ın laneti ile tehdit edilmektedir. (Yeremya, Bab 48 / 10)Milletlerden öç alsınlar; Ve ümmetleri tedip etsinler (cezalandırsınlar); Onların krallarını zincirlerle ve ileri gelenlerini demir bukağılar ile bağlasınlar. (Mezmurlar, Bab 149 / 7-8)

 

HAK DİN’E UYGUN OLAN BU TEVRAT BÖLÜMLERİNE UYUNGaribe haksızlık etmeyeceksin ve ona gadretmeyeceksin (baskı yapmayacaksın); çünkü siz Mısır diyarında gariptiniz, hiçbir dul kadını ve öksüzü incitmeyeceksiniz. Eğer onları incitirsen ve bir yolla Bana feryat ederlerse, onların feryadını mutlaka işiteceğim… (Çıkış, Bab 22 / 21-23) … Zayıfın ve yetimin davasını görün; Düşküne ve yoksula adalet edin. Zayıfı ve fakiri çekip kurtarın; onları kötüler elinden azat edin (özgür kılın). (Mezmurlar, Bab 82 / 3-4)
Dinleyin ve kulak verin; kibirli olmayın. (Yeremya, Bab 13 / 15)
… Rabbin hükümlerini yapmış olan dünyanın bütün alçak gönüllüleri, Rabbi arayın; salâhı (doğruluk ve kurtuluşu) arayın, alçak gönüllülüğü arayın… (Tsefanya, Bab 2 / 3)Övünen adamlara dedim: Övünmeyin; Ve kötülere: Boynunuzu kaldırmayın; Boynuzunuzu yukarı kaldırmayın; Dik başla söylemeyin. Çünkü ne güneşin doğduğu yerden, ne battığı yerden, ne de dağlar çölünden yükselme gelir. Ancak hâkim olan Allah’tır. Birini alçaltır ve birini yükseltir. (Mezmurlar, Bab 75 / 4-7)Ve ataları gibi inatçı ve âsi, yüreğini pekiştirmemiş ve ruhu Allah’a sadakatsiz bir nesil olmasınlar. (Mezmurlar, Bab 78 / 8) Hükümde haksızlık etmeyeceksiniz… ve kudretlinin hatırına itibar etmeyeceksin; ve komşuna adaletle hükmedeceksin. Kavminin arasında çekiştiricilik edip gezmeyeceksin; komşunun kanına karşı ayağa kalkmayacaksın; Rab Benim… Öç almayacaksın ve kavminin oğullarına kin tutmayacaksın; …komşunu kendin gibi seveceksin; Rab Benim. (Levililer, Bap 19 / 15-18)Rab şöyle diyor: “Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin…” (İşaya, Bab 56 / 1) Yoksullardan adaleti esirgemek, halkımın düşkünlerinin hakkını elinden almak… Öksüzlerin malını yağmalamak için haksız kararlar alanların, adil olmayan yasalar çıkaranların vay haline! (İşaya, Bab 10 / 1-2) Düşmanın acıkmışsa doyur, susamışsa su ver… (Süleyman’ın Meselleri, Bab 25 / 21)

0 toplam okundu, 0 bugün okundu, son okundu