Latin Amerika’da İslam Devrimi
İslam, Müslüman olanların sayısının her geçen gün arttığı Latin Amerika’da büyük bir hızla yayılıyor. Peki, Latin Amerika’da İslam’a olan ilginin nedeni ne? İşte cevabı.
Adem Özköse’nin haberi…İslam’a duyulan ilgi dünyanın dört bir yanında hızlı bir şekilde artıyor. Her gün gazetelerde, internet sitelerinde ünlü bir futbolcunun, sanatçının veya siyasetçinin daha Müslüman olduğuna dair haberler okuyoruz ve seviniyoruz. İslam’ın son yıllarda en fazla yayılma alanı bulduğu bölge ise şüphesiz Latin Amerika Kıtası. Vicdan sahibi, devrimci, maceraperest, ezilmiş insanların kıtası olarak bilinen Latin Amerika’da İslam artık büyük bir güç haline geliyor. Latin Amerika Halklarının İslam’a bu kadar büyük ilgi göstermeleri farklı nedenlere bağlanıyor. Bu nedenlerden ilki Latin Amerikalılar İslam’ı yeryüzünde hâkim olan adaletsiz düzene karşı bir isyan olarak gördükleri için Müslüman oluyorlar. Diğer bir neden ise birçok Latin Amerikalı yaptıkları araştırmalar sonucu köklerinin Araplara, Endülüs Emevi Devleti’ne dayandığını fark ederek köklerine dönmek için İslam’a giriyor. İslam’ın Latin Amerika’da bu kadar hızlı bir şekilde yayılmasının en büyük sebepleri arasında yine kıtada 1990’dan sonra artan tebliğ çalışmaları, çıkarılan dergiler, internet vasıtasıyla yapılan çalışmalar ve kurulan İslam merkezleri olarak gösteriliyor.

Latin Amerika özüne dönüyor

Latin Amerikalıların özellikle de İspanyolların İslam’a olan ilgileri 711 yılına, yani Tarık bin Ziyad’ın İspanya’yı fethettiği yıllara kadar uzanıyor. Tarık bin Ziyad’ın ordusundaki askerlerin birçoğu Endülüs’ün fethinden sonra Latin Amerikalı bayanlarla evlendiler. Bu evlilikler sonucu İspanya’da ciddi anlamda bir Müslüman nüfus oluştu. Ayrıca Endülüs Emevi Devleti’nin hikmetli idarecilerinin kontrolünde yürütülen davet ve tebliğ çalışmaları sonucu da binlerce İspanyol Müslüman olmaya karar verdi. Endülüs kısa zamanda Ortaçağ Avrupası’nın müzik, mimari ve edebiyat alanında en gelişmiş bölgesi haline gelirken İslam’ın mesajı Latin Amerika’nın dört bir yanına ulaştı. 1492 yılında Haçlı Orduları’nın saldırıları nedeniyle Endülüs’ün düşmesinin ardından Latin Amerikalı Müslümanların bir kısmı öldürüldü, büyük bir kısmı da zorla Hıristiyanlaştırıldı. Bugün Müslüman olmaya karar verip Kelime-i Şehadet getiren Latin Amerikalıların bir çoğu İslam’a dönüşlerini köklerine, gerçek kimliklerine dönüş olarak görüyorlar.

Marksizm bitti, yaşasın İslam

Berlin Duvarı’nın yıkılıp soğuk savaşlı yılların sona ermesinin ardından Amerika merkezli yeni bir dünya düzeni kuruldu. Uluslar arası büyük şirketlerin menfaatlerini önceleyen bu yeni adaletsiz dünya düzeni İslam’ı kendine bir tehdit olarak algılayıp Müslümanlara karşı savaş açtı. İslam, içinde barındırdığı değerler nedeniyle geleneksel Müslüman toplulukların kapitalist dünya düzeninin çarkına girmesini engelliyor ve yeni dünya düzenine muhalefet ediyordu. İslam’ın bu protez yanı Latin Amerika’nın devrimci karaktere sahip insanlarını cezp etti ve özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından kıtada İslam’a olan ilgi en üst düzeye çıktı. Dünya, 11 Eylül saldırıları hakkında farklı yorumlar yapsa da Amerika’dan nefret eden ve sol düşünce geleneğinden gelen Latin Amerikalılar bu saldırıları kapitalizmin tapınaklarına yapılan saldırılar olarak gördüler. 1970’li yıllarda kapitalizme olan muhalefetlerini Marksizm’i dayanak alarak gerçekleştiren yeni kuşak Latin Amerikalı Müslümanlar İslam’ın devrimci ve anti-kapitalist yönünden etkilendiklerini ifade ediyorlar.

İnternette tebliğ çalışması

İslam’ın Latin Amerika’da son yıllarda hızlı bir şekilde yayılmasında bölgedeki davetçilerin internet gibi teknolojik araçları davet için kullanmalarının da büyük etkisi oldu. Brezilya’nın tanınan davetçilerinden El Osmanî, İslam’ın yayılması için internetin büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek şunları söylüyor: “2007 yılında bir mescidde ‘ İslam ve Kölelerin Özgürleşmesi’ başlıklı bir hutbe vermiştim. Bu hutbe yeni Müslüman olan gençlerin çok ilgisini çekmiş. Bana hutbeyi internette yayınlamayı teklif ettiler ben de gençlerin teklifini kabul ettim. Hutbemiz Brezilyalı gençlerin sıkça girdikleri bir internet sitesinde yayınlandı. Hutbeyi bir hafta içinde 800 bin Brezilyalı okumuş. Daha sonra İslam hakkında sorular soran yüzlerce mektup aldık. Bize mektup yazanların arasından İslam’a girenler oldu. Bu olay bizi etkiledi ve davet yapmak için interneti kullanmaya karar verdik. Daha sonra İslam’ı ve Latin Amerika Müslümanlarını anlatan bir elektronik davet dergisi sitesi yaptık. Bu sitenin şu an haftalık 5 binden fazla yeni ziyaretçisi oluyor.”

İslam bütün kıtaya yayılıyor

Latin Amerika ülkeleri arasında İslam şu an en çabuk Brezilya ve Meksika’da yayılıyor. Brezilya’da Müslümanların nüfusu 1.5 milyonu çoktan aştı. Brezilyalı Müslümanlar İslâmî Hayır Cemiyeti tarafından bastırılan Al Urubat isimli bir de

dergi çıkarıyorlar. Latin Amerika’nın Brezilya ve Meksika’dan sonra en kalabalık ülkesi olan Arjantin’de ise Müslümanların sayısı 1 milyona ulaştı. İslami davet çalışmalarının yoğun olarak yürütüldüğü Latin Amerika ülkelerinden bir diğeri de Kolombiya. 28 yaşında Müslüman olarak Kolombiya’da İslam’a davet çalışmaları başlatan Zapata, ülkesindeki gelişmeleri

şu şekilde anlatıyor: “İslam’ı Kolombiyalılara anlatmak için ilk olarak başkent Bogota`da bir İslam Kültür Merkezi açtık. İlerleyen yıllarda çalışmalarımız genişledi ve Medellin, Calarranquella, Cartagena gibi şehirlere de birer İslam Merkezi kurduk. İslam Kolombiya’da büyük bir ilgi görüyor ve hızla yayılıyor.

Şu an sonradan Müslüman olan 10 bine yakın Kolombiyalı Müslüman var. Kolombiya’daki Müslümanların toplam nüfusları ise 25 bin.”

Latin Amerika bizi bekliyor

Latin Amerika Kıtası’nın İslamlaşma süreci artık başlamıştır. Son yıllardaki gelişmelere bakılırsa İslam kısa bir zamanda Latin Amerika’daki en etkili dinlerinden biri haline gelecek. Latin Amerika’da yürütülen İslam daveti son derece kıt imkânlarla ve mütevazı çabalarla yürütülüyor. Bundan dolayı Latin Amerika’ya olan ilgi, sevgi ve muhabbetimizi daha da arttırmalıyız. Bu yazıyı yazmak için masama oturduğumda kısa süreliğine bir hayal kurmuştum.

Bu hayalimi sizinle paylaşmak istiyorum. Hayalim şöyle:“ Türkiye’deki dernekler, vakıflar, cemaatler İslam’ın Latin Amerika’nın her tarafına yayılması için bir seferberlik başlatırlar. Kısa zamanda Küba’ya, Brezilya’ya, Venezuella’ya, Arjantin’e, Kolombiya’ya, Bolivya’ya, Şili’ye, Paraguay’a yüzlerce cami, tebliğ merkezi, kütüphane açılır. Bir grup idealist tebliğci arkadaşımız da bölge ülkelerinin dillerini öğrenip “bismillah” diyerek yola düşer ve Latin Amerika’yı şehir şehir gezerek insanlara İslam’ı anlatır. Yeni Müslüman olanlara abdest almayı, namaz kılmayı öğretirler ve Latin Amerika’da baştan aşağı ezan sesleri yükselir.” Allah’ım ne olur hayallerimizi gerçek, 21. yüzyılı İslam’ın asrı eyle…

Kaynak: Gerçek Hayat

0 toplam okundu, 0 bugün okundu, son okundu