Kiliseler Birliği’nin Hz. Muhammed kararı

Kiliseler Birliği'nin Hz. Muhammed kararı 09 Subat 2010 18:53
Avrupa Kiliseler Birliği’nin “Kuran’ın Allah Kelâmı ve Hz. Muhammed’in ise Hz. İbrahim’den beri gelen Peygamberler zincirinin bir halka­sı…

“Bu toplantıda Kuran’ın Allah Kelâmı ve Hz. Muhammed’in ise Hz. İbrahim’den beri gelen Peygamberler zincirinin bir halka­sı olduğunu ve asla sahte peygamber olamayacağını itiraf ettik”

İnanılması güç ama bu ifadeler Avrupa Kiliseler Birliği üyesi Hıristiyan Dünyasının önde gelen saygın isimleninin altına imza attığı bir toplantıda alınmış ortak karar.

TARİHİ İTİRAF  

Avrupa Kiliseler Birliği’nin 5 -10 Mart 1984 tarihleri arasında Avusturya’nın Pölten Şehri’nde gerçekleştirdikleri konferansta Hz. Muhammed’in Hak Peygamber olduğunu ve Kuran’ın Allah Kelamı olduğunu kabul ve tastik ettikleri ortaya çıktı.

Avrupa Kiliseler Birliği Konferansı’nın Pölten’de gerçekleştirdiği konferansta aldıkları kararlar, 1985 yılında Cenova’da basılan “Seküler Avrupa’da Allah’a Şehadet” adlı kitapçıkta yayınlandı.

Kitapçığın orijinal metni, toplantıya hangi isimlerin katıldığı ve tamamının Türkçe çevirisi, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün yayına hazırladığı, Popüler Kitaplar etiketiyle neşredilen Çan’dan Minare’ye Büyük İtiraf adlı kitapta yayınlandı.  

Avrupa Kiliseler Birliği’nin “Kuran’ın Allah Kelâmı ve Hz. Muhammed’in ise Hz. İbrahim’den beri gelen Peygamberler zincirinin bir halka­sı…

“Bu toplantıda Kuran’ın Allah Kelâmı ve Hz. Muhammed’in ise Hz. İbrahim’den beri gelen Peygamberler zincirinin bir halka­sı olduğunu ve asla sahte peygamber olamayacağını itiraf ettik”

İnanılması güç ama bu ifadeler Avrupa Kiliseler Birliği üyesi Hıristiyan Dünyasının önde gelen saygın isimleninin altına imza attığı bir toplantıda alınmış ortak karar.

TARİHİ İTİRAF

 Avrupa Kiliseler Birliği’nin 5 -10 Mart 1984 tarihleri arasında Avusturya’nın Pölten Şehri’nde gerçekleştirdikleri konferansta Hz. Muhammed’in Hak Peygamber olduğunu ve Kuran’ın Allah Kelamı olduğunu kabul ve tastik ettikleri ortaya çıktı.Kitapta yer alan bilgilere göre, “Avusturya’dan 3 papaz; Belçika’dan 2; Kıbrıs Ortodoks Kilisesinden 1; Rusya’dan 2;Danimarka’dan 2; Finlandiya’dan 1; Fransa’dan 2, Alman Kiliselerinden 7; ingiltere’den 7; Yunanistan’dan 1; Macaristan’dan 1; italya’dan 1; Hollanda’dan 2; Norvei’den 1; Polonya’dan 1; Portekiz’den 1; Romanya’dan 1; İspanya’dan 1; İsviçre’den 2; Rus Ortodoks Kilisesinden 1; Katoliklerden Thomas Michel ve 3 papaz daha; Amerikan İncil Cemiyeti’nden bir temsilci; Luter Dünya Federasyonundan bir temsilci; Ortadoğu Kiliseler Konseyi’nden bir temsilci; Dünya Kiliseler Birliği’den bir temsilci; Bazı Müslüman ülke temsilcileri ve Genel Sekreter Drs. Jan Slop’un katıldığı toplantıda, alınan “Bu toplantıda Kuran’ın Allah Kelâmı ve Hz. Muhammed’in ise Hz. İbrahim’den beri gelen Peygamberler zincirinin bir halka­sı olduğunu ve asla sahte peygamber olamayacağını itiraf ettik” kararına itiraz edenler de vardı.

KARARLARA KİLİSELER BİRLİĞİNİN WEB SAYFASINDA YER VERİLMEDİ

Kiliseler Birliği’nin 1959 yılından beri yaptıkları toplantılar ve konuların yer aldığı web sitesinde 1984 yılında yapılan toplantı ve konusuna yer verilmiyordu.

1984 tarihli konferansın yer verilmediği liste şu şekilde

 

1959 Nyborg, Denmark: “European Christianity in Todays Secularized World = Seküler Dünyada Avrupa Hristiyanlığı.”

 

1960 Nyborg, Denmark: “The Service of the Church in a Changing World = Değişen Dünyada Kilisenin Rolü.”

 

1962 Nyborg, Denmark: “The Church in Europe and the Crisis of Modern Man = Avrupa’da Kilise ve Modern İnsanın Krizi.”

 

1964 m.v. Bornholm (at sea): “Living Together as Continents and Generations = Kıtalar ve Nesiller Olarak Birlikte Yaşama.”

 

1967 Pörtschach, Austria: “To Serve and Reconcile: the Task of the European Churches Today = Avrupa Kiliseleri’nin Birleştirici Rolü.”

 

1971 Nyborg, Denmark: “Servants of God, Servants of Men? = “Allah’ın Kulları veya İnsanların Köleleri”

 

1974 Engelberg, Switzerland: “Act on the Message – Unity m Christ and Peace in the World = “Dünyada İsa’da Birlik ve Banş.”

 

1979 Chania, Crete: “Alive to the World in the Power of the Holy Spirit = Kutsal Ruhun Gücüyle Dünyayı İhya.”

 

1986 Stirling, Scotland: “Glory to God and Peace on Earth = Allah’ı Teşbih ve Yeryüzünde Barış”

 

1992 Prague, former CSFR: “God Unites – in Christ a New Creation.”

 

1997 Graz, Austria: “Reconciliation, Gift of God and Source of New Life = Allah’ın Hediyesi ve Yeni Bir Hayatın Kaynağı”

 

2003 Trondheım, Nonvay: “Jesus Christ Heals and Reconciles: Our Witness in Europe = Hz. Isa Manen Tedavi Eder ve Bizi Birleştirir”

 

kullanPROF. AKGÜNDÜZ KAYIP HALKAYA ULAŞMAYI BAŞARDI

 

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, yaptığı araştırmalar ve kurduğu temaslar sonucucu söz konusu konfaransın içeriğinin yer aldığı kitapçığa zor da olsa ulaşmayı başardığını belirtiyor.

 

Prof. Akgündüz, “7 yıldır Hollanda’da İslâm Üniversitesi’nin rektörlüğü­nü yapıyorum ve Hz. Muhammed’in (sav) verdiği müjde­nin gerçekleşeceği günleri bekliyorum. Bütün sıkıntılara rağ­men beni orada tutan sebep, Hz. Peygamber’in verdiği müjde ve Bediüzzaman’ın ısrarla bu müjdenin gerçekleşeceğine dair tespitleridir. Ancak yeni Papanın olumsuz beyanları, Avrupa Devletleri’nin menfî yaklaşımları, Danimarka’daki karikatür olayları, Hollanda’da Wilders gibilerin olumsuz hareketleri, Batıda ve Amerika’da artarak devam eden “Islâmofobi parano-yaklığı” bu ümitlerimizi kırıyordu. Ancak Hollandalı bir araştırmacı ve papazın bana ve de­ğerli meslektaşlarıma yaptığı bir sitem bizi uykudan uyandır­dı. Bu uzun yıllar papazlık yapmış olan insan, daha sonra bu kararları değerlendiren bir makale yazmış ve adını şöyle koy­muş: “Hristiyanların Hz. Muhammed’i Tanımasıyla Alâkalı Tartışmalar.” Bu meslektaşımız şunu haykırıyordu: “Siz Avrupalılara ve Hristiyanlara sitem ederken, kendi ku­surlarınızı görmüyorsunuz. Rotterdam İslâm Üniversitesi gerçek manada diyalogun ve Peygamberinizin verdiği müjdeyi gerçek­leştirecek bir adım. Daha ötesi var. Ben size Müslümanların ma­alesef değerlendiremediği ve sonra da ortadan kaldırılmaya ça­lışılan Kiliseler Birliği’nin tarihî bir kararından bahsedeceğim” diye özetliyor bu tarihi belgeyle kendisini buluşturan olayları.

(Haber7)

HABER–II

Papazdan Hz. Muhammed itirafı
Hollanda’da uzun yıllar papazlık yapan bir araştırmacı makalesinde Kiliseler Birliği’nin 1984’teki toplantıda Hz. Muhammed’in Hak Peygamber olduğunun kabul edildiğini duyurdu.

Burak Bera’nın haberi…

Rotherdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Kiliseler Birliği’nin 1984 yılında yaptığı bir toplantıda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Hak Peygamber olduğunun kabul edildiğini açıkladı. Akgündüz “Kiliseler Birliği’nin kayıtlarında gözükmeyen ve gizlenmeye çalışılan toplantıyı bir papaz itiraf etti” diyor.

Hollanda’da uzun yıllar papazlık yapan bir araştırmacının makalesi Hristanlık tarihi açısından çok önemli bir gerçeği ortaya çıkardı: Kiliseler Birliği, 1984 yılında yılında yaptığı ve yaklaşık 30 ülkeden Hıristiyan temsilcilerin katıldığı bir toplantıda tarihi kararlar aldı. Özenle gizlenen toplantının sonuç kitapçığında yer alan kararlar arasında “Hıristiyanların Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (SAV) Peygamberlik zincirinin bir halkası olarak tanıyabileceği” belirtiliyor. Kitapçıktaki kararlar arasında İngilizce olarak “Hıristiyanlar ve Müslümanlar aynı Allah’ın hâkimiyetinde değiller midir? Bu soruları aramızda tartışmak ve doğru cevaplar bulmak zorundayız.” ifadeleri de yer alıyor. Kiliseler Birliği’nin tarihi toplantısını Rotherdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ortaya çıkardı. Hollandalı bir araştırmacı ve papazın yazdığı makaleyi okuduktan sonra konuyla ilgilenen ve tarihi kitapçığa ulaşan Akgündüz, bu belge ulaşma hikayesini anlattı.

Yaklaşık 7 yıldır Hollanda’da İslam Üniversitesi’nin rektürlüğünü yürüten Akgündüz, bugüne kadar Avrupalıların İslam’a bakışı, Müslümanlar ile Hıristiyan lar arasındaki sorunlar nedeniyle bir çok sıkıntılar çektiklerini söylüyor. Akgündüz, özellikle yeni papa’nın olumsuz beyanları, Avrupa ülkelerindeki İslam’a karşı olumsuz yaklaşımlar, Danimarka’daki karikatür olayları, Hollanda’da ileri gelen kişilerin olumsuz tavırları ve Amerika’da artarak devam eden İslomofobi paranoyaklığının ‘İslam’ı anlatma çabalarını’ sekteye uğrattığını, ümitlerini kırdığını söylüyor. Prof. Dr. Akgündüz’ü bu süreçte ayakta tutan şey, Peygamber Efendimiz’in bir Hadis-i Şerifi’ndeki şu müjde olmuş: “Bir gün gelecek Hıristiyanlarla (Rum ile) tam bir emniyet içinde barış yapacaksınız. Siz ve onlar yani Müslümanlar ve Hıristiyanlar, kendilerinin dışında müşterek bir düşman ile birlikte savaşacaksınız. Galip gelecek ve çok kazanımlar elde edeceksiniz. Sonra tepeli bir çayıra konaklayacaksınız.”

“DİNSİZLİĞE KARŞI İTTİFAK”

Bazı İslam bilginlerinin bu Hadis’i Hıristiyan alemi tarafından Har-Magedon veya Armageddon adıyla bilinen ve iyi ile kötüyü birbirinden ayıracak ve dünyanın sonunu getirecek kıyamet alameti olan savaş olarak açıkladıklarını kaydeden Akgündüz, bazı alimlerin de bu hadisi Avrupa ve Amerika ile Müslüman dünyası arasında çıkacak büyük bir savaş olarak izah ettiğini hatırlatıyor. Kendisinin bu görüşlere katılmadığını ve Bediüzzman Said Nursi’nin yorumunu tercih ettiğini ifade eden Akgündüz “Bu yoruma göre bu hadiste belirtilen ortak düşman dinsizliktir.” diyor. Dünyada ve Avrupa’daki İslam’ın anlaşılmasının önündeki engellerin kendisinde bu Hadis-i Şerif’teki müjdenin uzak olduğuna dair bir kanaat oluşturduğunu ve ümidinin kırıldığını kaydeden Akgündüz, ancak Hollandalı araştırmacı bir papazın kendisine ve meslektaşlarına yazdığı bir makale ile gözünün açıldığını anlatıyor.

Uzun yıllar papazlık yapan bu kişinin yazdığı ‘Hıristiyanların Hz. Muhammed’i Tanıması İle Alakalı Tartışmalar” başlıklı makaleyi görünce şaşkınlığının daha arttığını vurgulayan Akgündüz, şunları söylüyor: “Bu meslektaşımız makalesinde şunu haykırıyordu: ‘Siz Avrupalılara ve Hıristiyanlara sitem ederken, kendi kusurlarınızı görmüyorsunuz. Rotherdam İslam Üniversitesi gerçek manada diyaloğun ve Peygamberinizin verdiği müjdeyi gerçekleştirecek bir adım. Daha ötesi var. Ben size Müslümanların maalesef değerlendiremediği ve sonra da ortadan kaldırılmaya çalışılan Kiliseler Birliği’nin tarihi bir kararından da haberdar değilsiniz. Bu toplantıda Kuran’ın Allah Kelamı olduğunu ve Hz. Muhammed’in Hz. İbrahim’den beri gelen Peygamberler zincirinin bir halkası olduğunu ve asla sahte Peygamber olamayacağını itiraf ettik.” Kiliseler Birliği’nin aldığı bu kararlara özellikle Müslüman ülkelerden gelen Hıristiyan temsilciler itiraz etmiş. Bu temsilcilerin “Eğer bu kararları ilan edersek, İslam dünyasında Hıristiyan kalmaz ve hepsi Müslüman olurlar. “ dediğini aktaran Hollandalı araştırmacı “Biz böyle düşündük ama İslam âleminde bu kararlara gereken önem verilmedi.” diyor. Hollandalı araştırmacının bu uyarısından sonra Kiliseler Birliği’nin web sayfasını incelediklerini ancak söz konusu toplantıya ilişkin her hangi bir iz bulamadıklarını vurgulayan Akgündüz, düzenli toplantıların listesinde söz konusu toplantıya yer verilmediğine dikkat çekiyor. Akgündüz’ün bizimle paylaştığı listeye göre de Kiliseler Birliği’nin 1959’dan bu yana yaptığı düzenli toplantılar listesinde 1979 ile 1986 arasında hiç toplantı görünmüyor.

Tarih: 5-10 Mart 1984 Yer: Polten- Avusturya

Hollandalı araştırmacının Kiliseler Birliği’nin tarihi toplantısına ilişkin verdiği detaylara göre toplantıya bazı Müslüman ülkelerden temsilciler de katılmıştı. Drs Jan Slop’un Genel Sekreterliğini yaptığı toplantının diğer katılımcıları ise şöyleydi: Belçika’dan 2; Kıbrıs Ortodoks Kilisesinden 1; Rusayadan 2; Danimarkadan 2; Finlandiya’dan 1; Fransa’dan 2, Alman Kiliselerinden 7; İngiltere’den 7; Yunanistan’dan 1; Macaristan’dan 1; İtalya’dan 1; Hollanda’dan 2; Norvei’den 1; Polonya’dan 1; Portekiz’den 1; Romanya’dan 1; İspanya’dan 1; İsviçre’den 2; Rus Ortodoks Kilisesinden 1; Katoliklerden Thomas Michel ve 3 papaz daha; Amerikan İncil Cemiyetinden bir temsilci; Luter Dünya federasyonundan bir temsilci; Ortadoğu Kiliseler Konseyinden bir temsilci; Dünya Kiliseler Birliğinden bir temsilci.

“Hz. Muhammed’i tanıyabiliriz”

Pror. Dr. Ahmet Akgündüz, web sayfasında toplantıyla ilgili bir sonuç bulamayınca söz konusu toplantının kararlarının yayınlandığı kitapçığa ulaştıklarını vurguluyor. O Laik Avrupa’da Allah’a şehadet isimli kitapçıkta yer alan kararlar ise oldukça çarpıcı: 1- Allah kelimesi daima bizim God dediğimiz ilahı ifade etmek için kullanılmıştır. Hıristiyanlar, Müslümanlar ile Allah inancını paylaşmakla sorumludurlar. Aynı zamanda Müslümanların Allah inancını araştırmakla mükelleftirler. 2 – Artık Hıristiyanların Müslüman bir Müslüman olarak necat ehli midir değil midir? Hıristiyanlar ve Müslümanlar aynı iman zincirinin birer halkası değiller midir? Hıristiyanlar ve Müslümanlar aynı Allah’ın hâkimiyetinde değiller midir? Bu soruları aramızda tartışmak ve doğru cevaplar bulmak zorundayız. 3 – Bütün Hıristiyanlar Tevrat’tan beri gelen peygamberlik zincirine saygı göstermektedirler. Şimdi böyle inanan insanların Muhammed’i sahte bir peygamberdir diyerek zincirin halkaları dışına itmeleri adil ve hakperestçe değildir. Hıristiyanlar Muhammed’i peygamberlik zincirinin bir halkası olarak tanıyabilirler. Elbette ki Müslüman arkadaşlarımız iki anlayış arasındaki farkları saygıyla karşılayacaklardır. 4- İncil ve Kur’an insanların temel haklarını ve birlikte barış ve harmoni içinde yaşayacaklarını vurgulamaktadır. 5- İnanan insanlar olarak biz Hıristiyanlar ve Müslümanlar Allah’ın yarattıklarına hizmette ortak hareket etmek durumundayız. 6 – Hem Hıristiyanların kendi aralarında ve hem de Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında çok ciddi ihtilafların bulunduğunun farkındayız. Ancak bunları bir tarafa bırakıp birlik yollarını ve ittifak ettiğimiz noktaları aramak mecburiyetindeyiz. 7 – Hep birlikte şu duayı etmeliyiz: Ey Allahımız! İhtilaf içinde olan Hıristiyanlar olarak itiraf ediyoruz ki, senin birliğine yeteri kadar şahadet edemedik. Bizler, Müslümanlar ile aramızda olan ihtilaflardan dolayı mahzunuz. Aramızdaki ihtilafları halletmek için biz yardım et.

Prof. Dr Akgündüz, Avrupa’ya ve Hıristiyan alemine nasıl bakmak gerektiğine ilişkin şu görüşleri paylaşıyor: “Batı medeniyetinde elbette ki çok sayıda güzellikler var. Fakat bunlar sadece Hıristiyanlığın malı değildir, yalnız ve yalnız Avrupa icadı da değil. Yalnız bu asra da mal edilemez. Belki bütün insanlığın malıdır; hem tarih boyu ilimlerin gelişmesinden, hem de başta İslamiyet olmak üzere mukaddes dinlerden ve de insanlığın ihtiyaçlarından doğmuştur ve umumun malıdır.”

(Yenişafak)

Avrupa Kiliseler Birliği Konferansı’nın Pölten’de gerçekleştirdiği konferansta aldıkları kararlar, 1985 yılında Cenova’da basılan “Seküler Avrupa’da Allah’a Şehadet” adlı kitapçıkta yayınlandı.

Kitapçığın orijinal metni, toplantıya hangi isimlerin katıldığı ve tamamının Türkçe çevirisi, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün yayına hazırladığı, Popüler Kitaplar etiketiyle neşredilen Çan’dan Minare’ye Büyük İtiraf adlı kitapta yayınlandı.  

 

MÜSLÜMAN ÜLKELERDEN GELEN HIRİSTİYAN TEMSİLCİLER İTİRAZ ETTİLER

Bu kararlara özellikle Müslüman ülkelerden gelen temsilci­lerin, “Eğer bu kararları dünyaya ilân edersek, İslam dünyasında Hristiyan kalmaz ve hepsi Müslüman olurlar” diye itiraz ettikleri görülüyor

0 toplam okundu, 0 bugün okundu, son okundu