Karadavi: Karl Marx İslam’ı övdü
İslam dünyasının ünlü âlimlerinden Dr. Yusuf el-Karadavi, Karl Marx’ın hayatının son dönemlerinde İslam’ı övdüğünü ve dinin insan için gerekli olduğu söylediğini açıkladı.

Pazartesi 25.01.2010 – 19:10
Mehmet Direk / TİMETURK

İslam dünyasının tanınmış âlimlerinden Dr. Yusuf el-Karadavi, Karl Marx’ın hayatının son dönemlerinde İslam’a büyük ilgi duyduğunu belirtti. Karadavi, Fransa ve İngiltere’de felsefe dersleri veren ve Karl Marx uzmanı olan Mısırlı ünlü düşünür Dr. Rüşdi Fekkar’ın kitabında bunları zikrettiğini kaydetti.

Dr. Karadavi, bilimsel sosyalizm felsefesinin fikir babası Karl Marx’ın hayatının son dönemlerinde İslam’ı övdüğünü ve insanın hayatında dinin gerekli olduğunu vurgulayan görüşlere sahip olduğunu ancak laik kesimin içinde bulundukları durumlara üzülmemeleri için bu gerçekleri sakladıklarını vurguladı.

Katar’dan yayın yapan el-Cezire televizyonunda yayınlanan “eş-Şaria ve el-Hayat” isimli programda önceki akşam “dine olan ihtiyaç” isimli konuyu ele alan el-Karadavi, din insan hayatında zorluklarla karşılaştığı zaman bir zaruret olduğunu ve insan için ruhsal bir şifa ve gıda olduğunu dile getiren batılı düşünürlerden örnekler verdi.

Alexis Carrel, Ernest Kunt gibi düşünürler gerçek bir din insanlar için ihtiyaç mücadelesinde yalnızca fıtri ya da zihni bir ihtiyaç olmadığını aynı zamanda bir zaruret ve ruhsal bir gıda olduğunu vurguluyorlar.

İslamın bilgisiz dindarlığı ve körü körüne taklitçiliği reddettiğini ifade eden el-Karadavi, “İslam tam bir tatmine ulaşmamız için aklımızı ve basiretimizi kullanmayı ve hüccet ve delillere itimat etmemizi teşvik etmektedir” dedi.

 
Peki, size göre din nedir? şeklindeki bir soruya “sebep ve maddi kanunların hakim olmadığı, normal güçlerin üstünde bir kudrete sahip yüce ve gaybi bir gücün varlığının şuurunda olmak “ şeklinde açıklayan el-Karadavi, semavi ve putperest dinlerin buradan ayrıldığını açıkladı ve dini “insan hayatındaki can simidine” benzeterek dinsiz bir hayatın ne anlamının ne de tadının olduğunu Allahu tealanın insanı zorluklar karşısında sığınacağı bir kale gibi fıtratı itibariyle dine muhtaç olarak yarattığını vurguladı.

Biz Müslümanların dinin insanlığın babası ve Hz. Muhammed’e varıncaya kadar tüm peygamberlerin atası olan Hz. Adem’den itibaren vahiyle birlikle tevhitle başladığını, Durkaim gibi sosyologların iddia ettiği gibi putperest olmadığını zira Allah’ın resullerini, insanları doğru yola iletmek ve onları putperestlik ve şirkten Allahü tealanın birliğine çağırdığını vurgulayan el-Karadavi “ önceki dinler tahrif edildiği için insanın ihtiyacı mutlak dine değil de hak dine vardır, bu gerçeği Allah katında din İslam’dır ayetinde olduğu gibi bu vurguyu Kuranı kerim ayetlerinden ve hadisi şeriflerde de vurgulandığını görüyoruz.

0 toplam okundu, 0 bugün okundu, son okundu