Matta bölüm 23’te, Hz. İsa’nın halka verdiği uzun bir vaazı vardır ve bu vaazın sonunda da Hz. Zekeriya ve babasından söz eder;

“34 İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha gereceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız.

35 Böylelikle, doğru kişi olan Habil’in kanından, tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya oğlu Zekeriya’nın kanına kadar, yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız.

36 Size doğrusunu söyleyeyim, bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır.”(Matta-23)

Yine bu konuda İncilde verilen dipnottaki Tevrat ayetine bakıyoruz ve ne görüyoruz;

“20 O zaman Tanrı’nın Ruhu Kâhin Yehoyada oğlu Zekeriya’nın üzerine indi. Zekeriya, halkın önünde durup seslendi: “Tanrı şöyle diyor: ‘Niçin buyruklarıma karşı geliyorsunuz? İşleriniz iyi gitmeyecek. Çünkü siz beni bıraktınız, ben de sizi bıraktım.’

21 Bunun üzerine Zekeriya’ya düzen kurdular. Kralın buyruğuyla RAB’bin Tapınağı’nın avlusunda taşa tutup onu öldürdüler.

22 Kral Yoaş Zekeriya’nın babası Yehoyada’nın kendisine yaptığı iyiliği unutup oğlunu öldürdü. Zekeriya ölürken, “RAB bu yaptığınızı görüp hesabını sorsun” dedi.”(Tevrat-2.Tarihler-24)

Gerçekte Tevrat’ta Hz. Zekeriya’nın babasının adı Berekya değil Yehoyada olduğu yazılıdır. Şimdi bu sözü Hz. İsa söyledi diyenlerden ve Tanrı’nın ilhamıyla, Kutsal Ruhun denetimiyle yazıldı diyenlerden bir açıklama beklemekteyiz. Tanrı’ya eş tutulan Hz. İsa’ya bu hatayı yaptıran kim?

5,874 toplam okundu, 0 bugün okundu, 08.06.2024 son okundu