Hz. İsa’nın evli olduğu ve bir çocuğu olduğu hakkında bir sürü tartışma vardır. 1982 yılında Henry Lincoln, Michael Baigent ve Richard Leigh isimli üç gazetecinin yazdığı ‘Kutsal Kan, Kutsal Kase’ isimli kitap ve Dan Brown’un Da Vinci Şifresi’nde bu konuda yazılmış en ünlü eserlerdir. Mecdeleli Meryem kilisenin kabul ettiği resmi İncillerde havarilerle beraber Hz. İsa’nın yanında bir kadın havari gibi hizmetinde olan bir şahsiyettir. Mevcut resmi İncillerde ismi 12 defa geçer. Hz. İsa’nın çarmıhtan sonra mezarı başında kalan ve onun için ağlayan dirildiğinde onu ilk gören kişidir. (Yuhanna-20:11)

 

 

 

1945 yılında Mısır’da bulunan tahminlere göre milattan sonra 120 ile 150 yıllarında Yunanca olarak yazılmış Filip İncilinde Mecdeleli Meryem için ‘İsa, onu diğer müritlerinden daha çok sever, sık sık dudaklarından öperdi. Diğer müritler içerler ve kınadıklarını ifade ederlerdi. Ona şöyle derlerdi: ‘Onu niye bizden daha çok seviyorsun.’ O da şu şu yanıtı verirdi: Onu sevdiğim gibi sizi niye sevmiyorum?’ diye yazar ve O’ndan ‘yoldaş’ diye söz eder.  Bu kelime Aramicede eş anlamına gelir. İlahiyatçı Elaine Pagel,  Mecdeleli Meryemle ilgili yorumu şöyle;

‘Detayları bilmiyoruz, ancak İsa’yla özel bir ilişkisi olmalı. Meryem surelerinde ona diğerlerine anlatmadığı şeyleri anlattığı ve özel bir sevgi beslediği belirtiliyor. Hz İsa’nın ona diğerlerine söylemediği şeyleri anlattığına dair kanıt yok, ancak imalar var.’

 

Çok gerilere gitmeden çağımızdaki tartışmalara bakarsak İsa’nın ‘Evlilik’ yapıp yapmadığı sorunu ile doğrudan bağlantılı ilk bilimsel çalışmanın 1970 yılında Protestan ilahiyatcı William E. Phipps tarafından gerçekleştirildiğini görürüz. Bu Protestan ilahiyatcı 20. yy’da İsa’nın evli olup olmadığını sorulayan ve ‘Evli’ olduğunu öne süren ilk akademisyendir. Prof. Phipps, kitabında ilk dönem Kilise Babaları’nın bu gerçeği örtbas ederek İsa’ya Tanrısal bir görev (Mesihlik) atfedebilmek için onu ‘Evlilik ve Kadın’ düşmanı gibi takdim ettiklerini iddia etmiştir.

 


Bütün bu gelişmeler Hz. İsa’nın Mecdeleli Meryemle evli olduğu ve O’ndan çocuk sahibi olduğu tartışmalarını hızlandırmıştır. Şimdi bu bilgiler ışığında aşağıdaki videoyu izleyelim. 1981 yılında Hakkari Uludere’de bulunan BARNABA İNCİLİ’n gören ve ondan pek çok sayfayı tercüme eden Hamza Hocagil bu konuda neler diyor bir izleyelim.

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c_Ht3PgQiKE&feature=relmfu

Bu konuda bir başka haber için

 gundem.milliyet.com.tr/hzisaevli-miydi-/gundem/…09…/default.ht…

0 toplam okundu, 0 bugün okundu, 01.01.1970 son okundu