EN ESKİ KURAN NÜSHASI YENİDEN BASILDI

EN ESKİ KUR’AN NÜSHASI YENİDEN BASILDI

Hz. Osman’ın mushafı tıpkıbasımla yayınlandı

Hazreti Osman’a nispet edilen mushaflardan Türk İslam Eserleri Müzesi nüshası İSAM tarafından yayımlandı.

Pazartesi, 02 Haziran 2008 14:06

Mushaf, eski Diyanet İşleri başkanlarından Dr. Tayyar Altıkulaç’ın yedi yıl sürdürdüğü projenin ikinci adımı olarak basıldı. Projenin ilk eseri olan Topkapı Sarayı Müzesi nüshası IRCICA tarafından yayımlanmıştı.

İSAM Konferans Salonu’ndaki tanıtım toplantısında konuşan Altıkulaç, Topkapı Sarayı, Türk İslam Eserleri Müzesi, Taşkent ve Kahire’deki Hazreti Osman’a nispet edilen mushafların bu çalışma ile ilk kez ayet ayet, harf harf incelendiğini, İslam’ın ilk dönemlerinde yazılan mushaflar ile günümüzdekiler arasında tam bir paralellik bulunduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu da “Gerçi biz kitabımızdan eminiz; önemli olan onun kalbimizde bulunması ve bize rehberlik etmesidir. Gecikmiş bir faaliyet olsa da Tayyar Altıkulaç hocanın bu titiz çalışması ile ilk yazılan mushaflar da günümüz Müslümanlarının elinde olacak” dedi.

23 sene zarfında peyderpey nazil olan Kur’an âyetleri bir taraftan ezberlenirken bir taraftan da deri, tahta, kemik gibi malzemeler üzerine kaydedilmişti. Bu nüshalar ilk defa Hazreti Ebubekir’in halifeliği döneminde tek cilt halinde toplandı. Hazreti Osman ise bu mushafı çoğaltarak Mekke, Kufe, Basra, Şam gibi belli başlı merkezlere gönderdi. Bir nüsha da Medine’de bırakıldı.

(Özbekistan’ın başkenti Taşkent ‘te Hz.Os­man’­ın mushafı olarak müzede sergilenen noksansız ve ha­rekesiz Kur’an-ı Kerim.)

Tayyar Altıkulaç, yaptığı incelemelerde bugün muhafaza edilen nüshalardan hiçbirinin bizzat Hazreti Osman nüshası olmadığı, ama İslam’ın ilk asırlarında onlardan çoğaltıldığı sonucuna vardığını söylüyor. Halen Topkapı Sarayı’nda, Türk İslam Eserleri Müzesi’nde, Taşkent’te, Kahire’de, British Museum’da, St. Petersburg’da ve San’a’da Hazreti Osman’a nispet edilen mushaflar bulunuyor. Bu mushaflardan Kahire nüshası da aynı proje kapsamında yakında yayınlanacak.

Kaynak: Zaman

0 toplam okundu, 0 bugün okundu, son okundu


WP Tema & Icons: N.Design Studio & Türkçe: t'infection.com
Yazılar RSS Yorumlar RSS Log in
Veritaban Balant Hatas