II.03.TANRI ESİNLEMESİ Mİ KONSİLLERİN SEÇMESİ Mİ?

I.GİRİŞ, II.03.TANRI ESİNLEMESİ Mİ KONSİLLERİN SEÇMESİ Mİ? 39 Yorum »

Hz. İsa’nın sağlığında O’nun, sözleri belirli bir otorite ve kural oluşturularak yazılı bir metinde toplanmamıştı. Çünkü bizzat O’nun yanında eğitilmiş inananları O’nun öğretilerini biliyorlardı. Belki yazılı bir metine ihtiyaç olmaması, Hz. İsa’nın dünyaya geri dönüşü çok yakın bir zaman diliminde gerçekleşme beklentisi de olabilir. Çok yakın bir zaman diliminde (hatta daha onlar hayattayken)Hz. İsa dünyaya yeniden gelip, inananları mükâfatlandırıp diğer insanları ise cezalandıracak olması ve dünyanın sonunun yakın olması böyle bir ihtiyaca gerek kalmıyordu. Havariler Hz. İsa’nın söz ve eylemlerini dilden dile aktarıyor ve uzak beldelere onun hatıraları irşat mektupları vasıtasıyla iletiyorlardı. Fakat ilerleyen zaman diliminde beklentiler gerçekleşmeyince ve Havarilerin bir bir dünyadan ayrılmaları, onların Hz. İsa’dan naklettikleri hatıraların kaleme alınmasına neden oldu. Çeşitli yörelerde birçok yazılı belge ortaya çıktı. Bunların birçoğu kutsal kitap beklentisini karşılamak için yazılmamıştı. Hz.İsa’nın Yahudi kökenli inananları hala kutsal kitap olarak Tevrat’ı okumaya devam ediyorlardı. Roma topraklarındaki diğer inananların elinde ise daha çok Pavlus’un Mektupları vardı. Daha henüz Tevrat’ın yerine geçeçek bir İncil anlayışı oluşmamıştı. Devamını Oku… »

4,638 toplam okundu, 0 bugün okundu, 08.06.2024 son okundu

I.GİRİŞ

I.GİRİŞ 32 Yorum »

“Her ne kadar genelde Hıristiyanlar, dinlerini İsa’ya dayandırsalar da aralarında birçok Hıristiyan bilim adamının da yer aldığı çeşitli araştırıcılar, yukarıda temel karakteristik özelliklerini verdiğimiz Hıristiyanlığın, İsa’nın halka tebliğ ettiği din ya da İsa’nın öğretileri doğrultusunda oluşturulan bir din olmadığını vurgularlar. Örneğin, Wilhelm Bousset ve Wilhelm Heitmüller gibi araştırıcılar, tarihsel İsa’nın dininin Hıristiyanlık olmadığını ve dolayısıyla İsa’nın “ilk Hıristiyanlık” olarak adlandırılmayacağını ifade ederler. Buna göre Hıristiyanlık, Mesih’e imanın ya da Mesih aracılığıyla Tanrıya imanın olduğu yerde olduğu mevcuttur. Tanrı ile insan arasında herhangi bir aracının varlığını kabullenmeyen İsa’da ise böyle bir şeye rastlanmamaktadır. Arnold Meyer ise “Tanrı oğlu olarak Mesih’e iman” doktrinini ön plana çıkaran Hıristiyanlığın kurucusunun İsa olmayacağını ifade etmektedir.”1 

 

I.GİRİŞ 

Yaptığımız araştırmalardan görünen o ki, bu gün Hıristiyanlık olarak bildiğimiz din, Hz. İsa’nın dini değildir. Bu günkü Hıristiyanlık Hz. İsa’nın dini değilse, bu din nasıl oluştu ve bu dini kimler kurdu? Ana temellerini kuran kişi için cevabımız çok açık; Pavlus. Bu temellerin üzerindeki yapı ise, özellikle İznik Konsil’inde etkili olan İmparator Costantine ve sayabildiğimiz kadarıyla irili ufaklı kırk bir konsil tarafından kurulmuştur. Devamını Oku… »

4,108 toplam okundu, 0 bugün okundu, 06.06.2024 son okundu


WP Tema & Icons: N.Design Studio & Türkçe: t'infection.com
Yazılar RSS Yorumlar RSS Log in
Veritaban Balant Hatas