Harvard Duvarına Kur’an Ayeti Astılar

Harvard Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nin girişine Kur’an’ı Kerim’den bir ayet astı.
 
 timeturk.com
 
 
26 Ocak 2013 Cumartesi 09:18

Dünyanın en iyi  üniversitelerinden biri olarak gösterilen üniversitenin Hukuk  Fakültesi Kütüphanesi girişine Kur’an’ı Kerim’den bir ayet astı.  Adalet kavramını en iyi anlatan  ifadelerin bir araya getirildiği “Adalet Sözcükleri” (Words of Justice) isimli sergi kapsamında, Nisa  Suresi’nin 135. ayetine de yer verildi.

FAKÜLTEDEN KUR’AN AYETİNE ÖVGÜ

Zaman gazetesinin haberine göre; fakülte  yönetimi tarafından adaletin, “tarihteki en büyük anlatımlarından biri” olarak tanımlanan ayet, Aziz Augustinus ve Magna Carta’dan alıntıların  bulunduğu giriş bölümüne konuldu.

İnsanları,  sonuçları ne olursa olsun adil olmaya çağıran Nisa Suresi’nin 135.  ayetinde mealen şöyle deniliyor: “Ey iman edenler! Haktan yana olup var  gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin. Allah için  şahitlik eden insanlar olun. Bu hükmünüz ve şahitliğiniz isterse bizzat  kendiniz, anneniz, babanız ve yakın akrabalarınız aleyhinde olsun.  İsterse onlar zengin veya fakir bulunsun; çünkü Allah her ikisine de  sizden daha yakındır. Onun için, sakın nefsinizin arzusuna uyarak  adaletten ayrılmayın. Eğer dilinizi eğip bükerek gerçeği olduğu gibi  söylemekten çekinir veya büsbütün şahitlikten kaçarsanız, iyi bilin ki  Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”

DEKAN MİNOW: ADALETİN GÜCÜ BASTIRILAMAZ

“Bu  duvarlardaki deyişler, adalet düşüncesinin gücünü ve bastırılamaz  oluşunu ortaya koyuyor” diyen fakülte dekanı Martha Minow, sergide  aktarılan ideallerin adalet peşinde koşan herkes için bir umut kaynağı  olmaya devam edeceğini söyledi.

KUR’AN AYETİ 150 DEYİŞ ARASINDAN SEÇİLDİ

Sergide  kullanılan deyişler, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci ve  öğretim görevlileri tarafından tavsiye edilen 150 ifade arasından  seçildi. Fakülte yetkilileri her bir deyişin tarihselliğini ve  özgünlüğünü tek tek araştırdı. Sonuçta öne çıkan yaklaşık 25 deyiş  fakülte duvarlarında sergilenmeye başlandı. Nisa Suresi’nin 135’inci  ayeti en önde gelen 3 deyişten biri olarak kütüphanenin girişinde  sergileniyor.

http://www.habervaktim.com/haber/309246/harvard-duvarina-kuran-ayeti-astilar.html

0 toplam okundu, 0 bugün okundu, 01.01.1970 son okundu